Lexmark X2690 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای همه در یک Lexmark X2690 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Lexmark X2690 drivers
برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit
منتشر شده ها : 2010.09.16
انتشار : 2.­2.­10.­1
اندازه : 132.63 Mb (ZIP SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 251
Find

فایل های پرطرفدار Lexmark X2690

 • Printer

  برای : Linux

  منتشر شده ها : 2011.05.04   انتشار : 1.­0.­1

  اندازه : 29.79 Mb   (ZIP)

  497 جستجوها
 • Lexmark X2690 درایور

  برای : Mac OS 10.x

  منتشر شده ها : 2009.09.14   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 34.65 Mb  

  336 جستجوها
 • Lexmark X2690 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.10   انتشار : 2.­2.­10.­1

  اندازه : 134.62 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  327 جستجوها
 • Scan

  برای : Mac OS 10.x

  منتشر شده ها : 2013.10.24   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 5.83 Mb  

  307 جستجوها
 • Lexmark X2690 درایور

  برای : Mac OS 10.6.x

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­1

  اندازه : 20.98 Mb  

  299 جستجوها
 • Printer

  برای : Mac OS X 10.6

  منتشر شده ها : 2010.09.16   انتشار : 1.­0.­3

  اندازه : 17.47 Mb  

  299 جستجوها
 • All-In-One

  برای : Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.04.04   انتشار : 1.­2.­8.­1

  اندازه : 134.59 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  293 جستجوها
 • All-In-One

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.04.07   انتشار : 1.­2.­8.­1

  اندازه : 47.72 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  291 جستجوها
 • Lexmark X2690 درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.09.16   انتشار : 2.­2.­10.­1

  اندازه : 84.4 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  290 جستجوها
 • Printer

  برای : Linux

  منتشر شده ها : 2012.07.17   انتشار : 1.­0.­1

  اندازه : 24.24 Mb   (ZIP)

  286 جستجوها
 • All-In-One

  برای : Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.04.07   انتشار : 1.­2.­8.­1

  اندازه : 73.2 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  284 جستجوها
 • Printer

  برای : Debian, Linux, Ubuntu

  منتشر شده ها : 2012.07.17   انتشار : 1.­0.­1

  اندازه : 29.91 Mb   (ZIP)

  280 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lexmark همه در یک